Bemutatkozás

"...A hagyomány formái változhatnak,
de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép,
melynek lelkét kifejezi...
S eljön az idő, mikor a művelt réteg
a néptől átvett hagyományt új, művészi formába öntve
újra átadhatja a nemzeti közösségnek,
a nemzetté vált népnek..."

Kodály Zoltán


Kettőnk életútja a közös szülővárosban találkozott, és később közössé vált hivatásunkban és a magyar népművészet iránti elkötelezettségünkben is. Szülőföldünk a „Háromföld”-nek nevezett vidék, mely három jellegzetes hagyományt őrző tájegység találkozási pontja, összefonódása. Azon a vidéken együtt él a sárréti betyárvilág , a hortobágyi csikósok, és a kunsági emberek ősi bölcsessége és hite. Itt születtünk, itt nőttünk fel, innen indultunk, ebből a forrásból merítettünk kezdetben ihletet munkánkhoz. Ez a forrás vezetett el bennünket a magyar népművészet egyetemes értékeihez is. Ezt az örökséget szeretnénk a magánéletünkben és a hivatásunkban is éltetni, továbbadni.

Több mint tízenöt éve lakberendezőként kezdtük el a népi kultúra kincseit visszaemelni a mai otthonok lakástextiljeinek, bútorjainak, dekorációinak formavilágába. Ezt szeretnénk átmenteni öltözékeink tervezésénél, készítésénél is, miközben korunk igényeit is szem előtt tartjuk . Olyan ruhákat készítünk, melyek egyszerre korszerűek és hordozzák múltunk értékeit is. Az eredeti hímzéseket nemcsak hagyományos, kézzel hímzett formában alkalmazzuk, hanem a mai technológia felhasználásával keverjük és helyettesítjük. A népi hímzésmintákat, azok szimbólumrendszerét ruháinkon, öltözékeinken, lakástextiljeinken keresztül igyekszünk újra hétköznapjaink részévé tenni.

2007 óta I G É Z Ő néven találkozhatnak az érdeklődők munkáinkkal. Az IGÉZŐ-vel nemcsak „igézni”, bűvölni, elbűvölni szeretnénk. Reméljük, hogy ruháinkon keresztül tovább tudunk adni valami értéket a magyar népművészet gyönyörű, gazdag hagyatékából. Az általunk feldolgozott hímzésmintákat - melyek főleg életfák, kör-keresztek – tudatosan válogatjuk ki tájegységenként és visszatérő elemként használjuk a tervezés során. Ezek olyan eredendő szimbólumok, ősképek a népművészetben, melyek tükrözik őseink Világról, Életről alkotott elképzelését, és viszonyulásukat a Teremtett Világhoz. Szeretnénk, ha minél több ember találkozna e motívumokon keresztül is elődeink tudásával.

Ahogy a korábbi kultúrákban, úgy napjainkban is lehet többletjelentése a ruhákon elhelyezett motívumoknak, hímzéseknek, színeknek. A viselettel, öltözködésünkkel ki lehet fejezni lelki, sőt szellemi tartalmakat is, nemcsak testünk védelmére szolgál. Az, hogy ki milyen ruhát visel és hogyan viseli azt, hogyan viselkedik benne, megmutathatja, milyen ember belülről. A ruha lehet egyfajta önkifejezés is. Mi szívből kívánjuk és reméljük, hogy ruháinkat viselve az emberek ráismerhetnek igazabb Önmagukra, emberi méltóságukra.

Szeretettel:

Bárczi Erika
Hargitay-Nagy Zsuzsa
tervezők